Tarihçe

Üniversitemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur.

Birimimiz 02.08.2021 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş olup 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamındaki kamu kurum binalarında, enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin faaliyetleri Birim Yönergesinde belirtidiği kapsamda yerine getirmekle yükümlüdür.